Mircea Ciucă

Mircea Ciucă este avocat specializat în drept penal, dar a abordat cu succes și cauze civile. După absolvirea în 2010 a Facultății de Drept a obținut o Diplomă de Master în Știinţe Penale și a urmat cursurile Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților.

Lucrează în cadrul SCPA CRÂZNIC ȘI ASOCIAȚII de la înființare, recomandându-l pregătirea temeinică și profesionalismul de care dă dovadă în soluționarea cazurilor.