Politica de Confidențialitate și Protecția Datelor

Introducere

Societatea Civilă Profesională de Avocați Crâznic și Asociații (Crâznic) ia foarte în serios siguranța și responsabilitățile noastre legale cu privire la datele dumneavoastră cu caracter personal. Această politică de confidențialitate stabilește datele personale pe care le colectăm de la dumneavoastră prin interacțiunea cu noi, modul în care o procesăm și oferim informații despre drepturile dumneavoastră în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal.

 

Operator de date cu caracter personal

Societatea Civilă Profesională de Avocați Crâznic și Asociații se axează în principal pe asistarea și reprezentarea clienților, atât persoane fizice, cât și companii, în probleme de drept penal, litigii civile și comerciale, dreptul familiei. Detaliile noastre de identificare sunt:

 

Persoane vizate

Ca parte a serviciilor noastre, putem colecta și procesa date personale referitoare la:

 • clienții, furnizorii, contactele de afaceri și potențialii clienți (și / sau de la persoanele asociate cu acestea);
 • persoanele ale căror date personale le obținem în legătură cu furnizarea de servicii profesionale clienților noștri (de exemplu, angajații clienților noștri, clienții și furnizorii, membrii familiei clienților și angajaților, persoanele de contact ale autorităților statului, alți consultanți ai persoanei vizate);
 • angajații și potențialii candidați la posturile noastre disponibile;
 • vizitatorii site-ului nostru web și social media.

 

Ce date cu caracter personal procesăm

În funcție de natura serviciilor pe care le furnizăm, de obligațiile legale la care suntem supuși, de interesele noastre legitime sau de acordul specific pe care ni-l acordați, putem colecta sau obține următoarele categorii de date cu caracter personal:

 • numele, vârsta, data nașterii, sexul, limba;
 • datele dumneavoastră de contact (de exemplu, adresa, numele, funcția, telefonul, e-mailul și alte detalii de contact);
 • domeniul de activitate;
 • starea maritală și informații familiale;
 • detalii privind vechimea în muncă și educația (de exemplu, organizația pentru care lucrați sau ați lucrat, titlul postului și detaliile educației);
 • identificatori naționali (de exemplu, CNP, numărul de asigurare național, numărul pașaportului, cartea de identitate);
 • salarizare, venit, impozit, bonitate și alte informații financiare;
 • postări pe aplicațiile sociale pe care le folosim (Facebook, LinkedIn, bloguri, forumuri etc.);
 • nivelul educațional.

Pentru anumite servicii sau activități, și atunci când acest lucru este impus de lege sau se bazează pe acordul explicit al persoanei vizate, putem colecta, de asemenea, categorii speciale de date cu caracter personal. Categoriile speciale includ rasa sau originea etnică, opiniile politice, credințele religioase sau filosofice, apartenența la sindicate, date de natură fizică sau psihică, date genetice, date biometrice, date privind viața sexuală sau orientarea sexuală și respectiv cazierul judiciar.

 

Cum colectăm datele cu caracter personal

Este posibil să colectăm sau să obținem date cu caracter personal pentru că ni le furnizați direct sau pentru că alte părți ne oferă aceste date (de exemplu clienții noștri ne pot furniza date despre angajații lor, despre clienții lor și despre alte persoane vizate ale căror date personale le colectează, alți consultanți ai persoanei vizate, agenții ale autorităților sau furnizori de servicii terțe pe care îi folosim pentru a ne ajuta să ne desfășurăm activitatea;), prin intermediul site-urilor web și a instrumentelor media sociale sau prin faptul că sunt disponibile publicului.

 

Cum folosim datele cu caracter personal

Folosim datele personale pentru următoarele scopuri:

 • Intrarea și continuarea unei relații contractuale;
 • Furnizarea de servicii profesionale clienților (potențiali);
 • Gestionarea și dezvoltarea afacerilor și serviciilor noastre;
 • Recrutarea și administrarea personalului;
 • Managementul calității și al riscului în timpul furnizării serviciilor noastre;
 • Respectarea oricărei cerințe legale;
 • Protejarea drepturilor noastre și ale clienților noștri.

 

Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Din când în când, putem transfera sau divulga datele dumneavoastră cu caracter personal unor terțe părți pentru oricare dintre scopurile enumerate mai sus, inclusiv autorităților statului sau agenții profesionale și terților care prestează servicii în numele nostru, cum ar fi furnizorii de servicii de găzduire web, furnizorii de servicii IT, furnizorii de plăți etc.

De asemenea, putem divulga datele dumneavoastră cu caracter personal terților în cazul în care suntem obligați să facem acest lucru prin lege, de organismele de reglementare sau în scopul sau în legătură cu orice procedură juridică sau în alt mod în scopul stabilirii, exercitării sau apărării drepturilor.

Datorită naturii globale a operațiunilor noastre, putem transfera datele dvs. personale în afara Spațiului Economic European (SEE) țărilor ale căror legi privind protecția datelor nu pot fi la fel de numeroase ca și cele din UE.

Nu vindem sau închiriem datele dumneavoastră cu caracter personal în vreun scop.

 

Drepturile dumneavoastră ca persoană vizată

În calitate de persoană vizată în relația cu noi în calitate de operator de date cu caracter personal, în funcție de temeiul legal pe baza căruia procesăm datele dumneavoastră, aveți următoarele drepturi:

 • Corectarea oricăror date cu caracter personal care sunt inexacte;
 • Retragerea consimțământului pentru prelucrare (unde este cazul);
 • Restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal;
 • Opoziție privind prelucrare datelor dumneavoastră cu caracter personal;
 • Solicitarea ștergerii datelor dumneavoastră cu caracter personal;
 • Solicitarea unei copii a datelor dumneavoastră cu caracter personal (portabilitatea datelor).

Pentru a vă exercita oricare dintre drepturile dumneavoastră, vă rugăm să ne contactați la .

Dacă primim o solicitare de la dumneavoastră pentru a exercita drepturile persoanelor vizate și acționăm în calitate de persoană împuternicită în cadrul relației noastre cu clientul nostru, vă vom redirecționa în mod corespunzător astfel încât să adresați cererile dumneavoastră clienților noștri.

 

Reclamații

Dacă aveți întrebări sau reclamații legate de această declarație de confidențialitate sau de modul în care colectăm și procesăm datele dumneavoastră cu caracter personal, vă rugăm să ne contactați la următoarele canale:

În cazul în care sunteți nemulțumit de felul în care am tratat datele dumneavoastră cu caracter personal și nu putem rezolva solicitările dumneavoastră, vă puteți adresa direct Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (Autoritatea Română pentru Protecția Datelor):

 

Durata procesării datelor cu caracter personal

Păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în sistemele noastre atâta timp cât este necesar pentru scopul pentru care au fost colectate sau orice perioadă de păstrare care este cerută de lege sau până la sfârșitul perioadei de răspundere în care ar putea apărea litigii sau investigații în ceea ce privește serviciile noastre. După expirarea perioadei de reținere aplicabile, datele personale vor fi șterse sau anonimizate.

 

Securitatea datelor cu caracter personal

Am implementat controale tehnice și organizaționale adecvate pentru a vă proteja datele cu caracter personal împotriva pierderii, utilizării incorecte, modificării sau distrugerii neintenționate, cum ar fi utilizarea software-ului de tip antivirusului, software-ului de criptare pe hard disk, protecția prin parolă, controalele de acces fizic.

 

Cookie-uri

Utilizăm cookie-uri pentru a gestiona mai bine site-ul nostru web. Detalii despre cum și ce cookie-uri folosim sunt prezentate în politica noastră privind cookie-urile, care este disponibilă pentru consultare aici.