Drept European

Drept European

  • Redactare plângeri adresate Curții Europene a Drepturilor Omului, în cazul în care se constată încălcări ale drepturilor protejate de Convenția Europeană a Drepturilor Omului.
  • Asistență juridică și reprezentare la Curtea Europeana a Drepturilor Omului Strasbourg.